Bình Lọc Cát Waterco

* Công suất lọc 8 m3/h
* Áp suất hoạt động tối đa 28 psi / 2.0 bar
* Nhiệt độ tối đa 40 ° C (104 ° F)
* Ống kết nối với máy bơm phi 63mm
* Cát lọc: 0.4 - 0.8mm
* Trọng lượng cát: 53 kg

Liên hệ